Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

The process of media image crisis management – prevention, response and the recovery of lost profits

Dariusz Tworzydło
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)

PDF Pełny tekst artykułu

This article discusses the management of image crises. There are three key stages in crisis management: crisis prevention; response to crisis situations; preparation the transition to the post-crisis regime and response to the crisis. The article present the actions that have made the negative impact of the crisis. It also looks at important actions that have contributed to a reduction of negative effects related to image crisis.

KEYWORDS

public relations, image crisis, media, crisis management

BIBLIOGRAPHY

  • Czaplicka M., Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014.
  • Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
  • Rydzak W., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło, Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006.
  • Słownik synonimów, Warszawa 1997.
  • Tworzydło D., Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Rzeszów 2008.
  • Tworzydło D., Public relations. Praktycznie, Warszawa 2017 (w publikacji).
  • Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.