Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Twitter in awareness campaigns on same sex unions in Poland and in the USA

Jacek Barlik
(Katedra Public Relations i Komunikacji Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Public Relations and Social Communication, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Public awareness campaigns have begun to actively use social media, including Twitter. This also concerns controversial social and political issues, new ideas and habits, arousing hot debates, as exemplified by same-sex unions. This chapter investigates the use of Twitter communication by the Polish and American organizations supporting same-sex unions in 2015. It serves as a case study to formulate conclusions about the role of Twitter in modern informational and educational campaigns.

KEYWORDS

awareness campaigns, Twitter, social media, same-sex unions, LGBT organizations, social campaigns

BIBLIOGRAPHY

 • Aslam S., Twitter by the numbers: stats, demographics & fun facts, https://www.omnicoreagency.com/ twitterstatistics/ [dostęp: 18.09.2017].
 • Atkin C., Rice R., Theory and principles of public communication campaigns [w:] Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013, s. 3–20.
 • Austin A., Framing health through social media. A web analysis of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s use of social media [w:] New media and public relations, red. S. Duhé, New York 2012, s. 209–217.
 • Breakenridge D., Social media and public relations. Eight new practices for the PR professional, Upper Saddle River 2012.
 • Choi J., Crisis communication through Twitter. An analysis of BP’s response to the Deepwater Horizon disaster [w:] New media and public relations, red. S. Duhé, New York 2012, s. 311–320.
 • Gackowski T., Twitter – Złoty Graal komunikacji XXI wieku?, „Medioznawca” 2013, http://www.medioznawca.com/blogi/blog-medialny/22-twitter-zloty-graal-komunikacji-xxi-w [dostęp: 19.09.2017].
 • Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010.
 • Gogołek W., Jaruga D., Kowalik K., Celiński P., Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015, ”Studia Medioznawcze” 2015, nr 3 (62), s. 32–41.
 • Himelboim I. at al., A social networks approach to public relations on Twitter: social mediators and mediated public relations, “Journal of Public Relations Research” 2014, vol. 26, no. 4, s. 359–379.
 • Hornik R., Why can’t we sell human rights like we sell soap? [w:] Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013, s. 35–52.
 • Hwang S., The effect of Twitter use on politicians’ credibility and attitudes towards politicians, “Journal of Public Relations Research” 2013, vol. 25, no. 3, s. 246–258.
 • Lusińska A., Social media a kampanie społeczne. “Facebook to nie życie” jako przykład kampanii społecznej o i na Facebooku, „Zarządzanie Mediami” 2016, tom 4 (4), s. 241–253.
 • McCorkindale T., diStaso M., The state of social media research: where we are now, where we were and what it means for public relations, “Research Journal of the Institute for Public Relations” Summer 2014, vol. 1, no. 1, s. 1–17.
 • Paisley W., Atkin C., Public communication campaigns – the American experience [w:] Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013, s. 21–34.
 • Phillips D., Young P., Online public relations. A practical guide to developing an online strategy in the world of social media, London–Philadelphia–New Delphi 2010.
 • Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013.
 • Public relations contribution to transition in Central and Eastern Europe. Research and practice, red. R. Ławniczak, Poznań 2001.
 • Solis B., Breakenridge D., Putting the public back into public relations. How social media is reinventing the aging business of PR, Upper Saddle River 2010.
 • Tarczydło B., Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne” 2013, s. 225–234.
 • Tereszkiewicz A., Komunikacja z klientem na Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online, “Studia Medioznawcze” 2017, nr 1 (68), s. 75–85.
 • Tkocz A., Rola marketingu społecznego w kształtowaniu zmian społecznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 458, s. 23–32.
 • tw, Facebook w Polsce ma większy zasięg proc. niż globalnie, WhatsApp, Instagram i Snapchat wyprzedziły Twittera i Netflixa, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-youtube-whatsapp-instagram-twitter-netflix-snapchat-linkedin-i-periscope-statystyki-w-polsce-i-globalnie, “Wirtualne Media”, 18.09.2017 [dostęp: 18.09.2017].
 • Wilcox D., Cameron G., Reber B., Public relations. Strategies and tactics, Boston 2015, wyd. XI.
 • Wright D., Hinson M., Tracking how social and other digital media are being used in public relations practice: a twelve-year study, “Public Relations Journal” June 2017, vol. 11, no. 1, s. 1–30.