Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
(Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach/Institute of Journalism and Information, Jan Kochanowski University in Kielce)

PDF Pełny tekst artykułu

Artykuł jest analizą struktury polskiego rynku prasowego i poziomu jego konkurencji. Cyfryzacja i konwergencja mediów zacierają dotychczasowe podziały branżowe i skłaniają do nowego zdefiniowania rynków właściwych dla poszczególnych produktów medialnych. Poszerzanie granic rynku zmienia panującą na nim konkurencję, bo zwiększa ilość sprzedających i kupujących, a tym samym zmniejsza ich udziały w rynku. Nawet wąskie rozumienie rynku prasowego (wyłącznie jako rynku prasy drukowanej) nie wskazuje na wysoki poziom jego koncentracji.

SŁOWA KLUCZOWE

rynek prasy, rynek właściwy, koncentracja rynku, siła rynkowa

BIBLIOGRAFIA

 • Agora, Raporty roczne Agora S.A., http://www.agora.pl [dostęp: 10.05.2017].
 • Bain J.S., Industrial organization, New York 1959.
 • Croteau D., Hoynes W., The business of media. Corporate media and the public interest, London 2006.
 • Fisher F.M., Horizontal mergers. Triage and treatment, “Journal of Economic Perspectives” 1987, 1 (2), s. 23–40.
 • Gdzie my, gdzie oni. Raport: Europejski Wskaźnik Rozwoju, „Polityka” 2010, nr 44.
 • Grzegorczyk P., Analiza zagranicznego kapitału w Polsce, http://jagiellonski24.pl/2015/09/14/czy-musimyrepolonizowac-media-analiza-zagranicznego-kapitalu-w-polsce/ [dostęp: 10.05. 2017].
 • Hollifield C.A., Becker L.B., Vlad T., Market and organizational factors affecting the success of media organizations in emerging economies [w:] Strategic responses to media market changes, red. R.G. Picard, Jönköping 2004, s. 133–153.
 • IWP, Informacja o rynku prasy w latach 2005–2015.
 • Jaskiernia A., Od telewizji masowej do Netfiiksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016.
 • Jaskiernia A., Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2 (61), s. 139–153.
 • Jurczyk Z., Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce [w:] Instytucje w teorii i praktyce, red. B. Borkowska, Wrocław 2015, s. 127–140.
 • Klimkiewicz B., Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej polityce medialnej, „Global Media Journal-Polish Edition” 2006, nr 1.
 • Kopacz G., Arena Benbenka, „Press” 2016, nr 4, s. 56–60.
 • Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
 • Kowalski T., Zarządzanie w mediach, Warszawa 2013.
 • Kreft J., Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań [w:] J. Kall, B. Sojkin, Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Kuczyński P., Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce, Warszawa 2014, http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20PIK%20z%20projektu%20badawczego%20Kierunki%20i%20formy%20transformacji%20czytelnictwa%20w%20Polsce_pub.pdf [dostęp: 10.05.2017].
 • Kwaśniewski T., Ocena siły rynkowej przedsiębiorstw w postępowaniach antymonopolowych, Warszawa 2015.
 • Lacy S., The financial commitment approach to news media competition, “Journal of Media Economics” 1992, nr 2, s. 5–21.
 • Litman B.R., Bridges J., An economic analysis of daily newspapers performance, “Newspaper Research Journal” 1986, nr 7, s. 9–26.
 • Martin S., Industrial economics, economic analysis and public policy, New York–London 1989.
 • Nord L.W., Newspaper competition and content diversity: A comparison of regional media markets in Sweden, “Papeles de Europa” 2013, tom 26, nr 1, s. 1–13.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa gospodarczego (97/C 372/03), Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C 372, 09/12/1997, https://www.google.pl/search?site=&source=hp&btnG=Szukaj&q=Dziennik+Urz%C4%99dowy+C+372 [dostęp: 10.05.2017].
 • Pallus P., Wydawnictwo Bauer największym wydawcą prasy w Polsce. Za nim RASP i Polskapresse (raport za 2014), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydawnictwo-bauer-najwiekszym-wydawca-prasy-wpolsce-za-nim-rasp-i-polskapresse-raport-za-2014_1 [dostęp: 10.05.2017].
 • Picard R.G., Media concentration, economics and regulation [w:] The politics of news: The news of politics, red. D.A. Graber, D. McQuail, P. Norris, Washington 1998, s. 193–217.
 • Picard R.G., The economics and financing of media companies, New York 2002.
 • Ranking Rzeczpospolitej. Marki polskie, „Rzeczpospolita” z 28 listopada 2014 r.
 • Rentowność polskich mediów zmalała z 52 do 15 proc., wpływy ciągle rosną, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rentownosc-polskich-mediow-zmalala-z-52-do-15-proc-wplywy-ciagle-rosna [dostęp: 10.05. 2017].
 • Rochet J.C., Tirole J., Two-sided markets: A progress report, „Rand Journal of Economics” 2006, Vol. 37, No. 3, s. 645–667.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej GUS, Warszawa 2010.
 • Ruch wydawniczy w liczbach 2010, Warszawa 2011.
 • Ruch wydawniczy w liczbach 2014, Warszawa 2016.
 • Ruch wydawniczy w liczbach 2015, Warszawa 2016.
 • Rysman M., The economics of two-sided markets, „Journal of Economic Perspectives” 2009, Vol. 23, No. 3, s. 125–143.
 • Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Warszawa 2007.
 • Steiner P.O., Program patterns and preferences, and the workability of competition in radio broadcasting, “Quarterly Journal of Economics”, May 1952.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, ze zm.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Warszawa 1998.