Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Między efektywnością a wolnością. Wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej

Tadeusz Kowalski
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Selekcja algorytmiczna pojmowana jako proces, który przypisuje istotność elementom informacyjnym zestawu danych za pomocą zautomatyzowanej, statystycznej oceny wytwarzanych w sposób zdecentralizowany sygnałów danych, odgrywa coraz większą rolę w procesie komunikowania przede wszystkim za sprawą mediów społecznościach. Wielość celów i zadań wypełnianych przez różne typy funkcjonalne algorytmów znacząco utrudnia ocenę ich wpływu i znaczenia dla jednostek i społeczeństwa. Korzyści ekonomiczne wynikające z ich stosowania wiążą się z zagrożeniami dla podstawowych praw obywatelskich, w tym prawa do prywatności.

SŁOWA KLUCZOWE

selekcja algorytmiczna, koszty transakcyjne, efektywność, wyszukiwarki, aplikacje komputerowe, media społecznościowe, prawo do prywatności

BIBLIOGRAFIA

  • Economics of the Internet, red. J.M. Bauer, M. Latzer, Cheltenham 2016.
  • Fidler R., Mediamorphosis. Uderstanding new media, Thousands Oaks 1997.
  • Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów, Warszawa 1997.
  • Newman N. i in., Reuters Institute Digital News Report 2017, Oxford 2017.
  • Piechota G., Reality check – making money with Facebook, Frankfurt 2017.