Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 1 (72) 2018

Okładka

„Iris” (1899–1900) – organ of the Literary and Artistic Association in Lviv. Content analysis

Aleksandra Lubczyńska
(Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach/Institute of Journalism and Information, Jan Kochanowski University in Kielce )

PDF Pełny tekst artykułu

The magazine „Iris” was the organ of the Literary and Artistic Association in Lviv. It was published in 1899–1900 under the supervision of Stanisław Schnur-Pepłowski and Michał Rolle. Its contents consisted of poetry, prose, popular science articles and the chronicle of theater, music and artistic life in Lviv and Cracow. The aim of this article is to analyze the content of the magazine in a thematic sense. It also aims to investigate the role it played in the intellectual activation of the Lviv environment.

KEYWORDS

Literary and Artistic Association, literature, art, Lviv, „Iris”

BIBLIOGRAPHY

 • Statut Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie [Lwów] 1885.
 • Chołoniewski A., Nieśmiertelni. Fotografie literatów lwowskich, Lwów 1998.
 • Czarnowski R.J., Wojdecki E., Lwów. Dzieje miasta, Kielce 2015.
 • Ìstorìâ L’vova u tr’oh tomah. T. 2. 1772-žovten’ 1918, [Redkol.: Â. Ìsaêvič et al.], L’vìv 2007.
 • Jakubowska U., Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych, Warszawa 1991.
 • Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, t. 2, Kraków 2006.
 • Jarowiecki J., Typologia i statystyka prasy lwowskiej w latach 1864–1939 [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. J. Jarowieckiego, t. 4, Kraków 1999.
 • Lwów: miasto–społeczeństwo–kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9, Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2014.
 • Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, t. 2, Warszawa 1976.
 • Polski słownik biograficzny, t. 1–50, red. W. Konopczyński i in., Kraków 1935–2015.
 • Raczkowska K., Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [w:] Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, cz. 2, red. nauk. B. Sordylowa, oprac. zespół pod kier. B. Krajewskiej-Tartakowskiej w składzie: K. Góra-Szkaradek, B. Krajewska-Tartakowska, J. Kurjata, Warszawa 1994.
 • Riedl T., O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie, Pelplin 2013.
 • Skręt Rościsław, Rolle Michał [w:] Polski słownik biograficzny, t. 31, Wrocław 1988.
 • Skręt Rościsław, Schnür-Pepłowski Stanisław [w:] Polski słownik biograficzny, t. 35, Wrocław–Kraków 1994.
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, wyd. 3 bez zmian, Wrocław 2002.
 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 1–10, red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 1994–2007.