Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Czasopisma polskie o protestantyzmie w roku jubileuszowym

Robert Cieślak
(Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/ Department of Media Anthropology, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Stosunek polskich czasopism do reformacji w roku 500-lecia wystąpienia Lutra zależy od stopnia paralelizmu politycznego. W publikacjach dominują ujęcia historyczne i sprawozdawcze, rzadziej prezentujące współczesność i zupełnie marginalnie ukazujące wyznawców protestantyzmu i ich osiągnięcia. Artykuł prezentuje panoramę spolaryzowanych postaw dziennikarskich, strategii redakcyjnych oraz zróżnicowanie ujęć tematyki reformacyjnej wynikające z zadań i celów zakładanych przez poszczególne redakcje.

SŁOWA KLUCZOWE

reformacja, czasopisma polskie, analiza zawartości

BIBLIOGRAFIA

 • „Egzorcysta” 2017, nr 10.
 • „Gość Niedzielny” 2017, nr 43.
 • „Idziemy” 2017, nr 44.
 • „Jednota” 2017, nr 1–3.
 • „Pielgrzym” 2017, nr 18.
 • „Polonia Christiana” 2017, nr 56.
 • „Polska Niepodległa” 2017, nr 40.
 • „Więź” 2017, nr 3 (669).
 • „wSieci Historii” 2017, nr 11.
 • „Znak” 2017, nr 10 (749).
 • „Znaki Czasu” 2017, nr 10.
 • Kwapis O., Sztuka i wielkie jubileusze (1300–1575), Warszawa 2014.
 • Marcin Luter i reformacja. Pomocnik Historyczny „Polityki” 2017, nr 4.
 • Reformacja. 500 lat, dodatek specjalny do „Tygodnika Powszechnego” 2017, nr 44.
 • Uchwała nr 32/2017 ZKDP z 23.11.2017.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę, MP 2017, poz. 396.
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich, MP 2017, poz. 186.