Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Relational model of digital skills and its methodological implications

Justyna Jasiewicz
(Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Studies on Library and Other Cultural Institutions, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

This article deals with relational model of digital skills, derived from both relational sociology and relational concept of culture. The overall goal is to indicate the necessary extension of the collection of research tools used in studies of digital skills. The article also presents a normative model of digital skills and tools. It connects reflections from media studies and information science.

KEYWORDS

media studies, information science, new media, digital skills, cultural participation, relationality

BIBLIOGRAPHY

  • Dépelteau, F., Relational sociology, pragmatism, transactions and social fields, “International Review of Sociology” 2015, nr 25, s. 45–64.
  • Filiciak, M., Mazurek, P., Growiec, K., Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym, Warszawa 2015, https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/215/korzystanie%20z%20mediow%20a%20podzialy%20spoleczne.pdf?sequence=3 [dostęp: 16.01.2018].
  • Jabłonowski M., Jakubowski W., Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4, s. 11–24.
  • Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo 2013, nr 57, s. 29–67.
  • Lisowska-Magdziarz M., Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 27–42.
  • van Deursen A., Helsper E.J., Collateral benefits of internet use: explaining the diverse outcomes of engaging with the Internet, “New Media & Society” 2017, b.d., s. 1–17.
  • van Dijk J., Digital divide research, achievements and shortcomings, “Poetics” 2006, nr 34, s. 221–235.
  • Warczok T., Iluzja „ja”. W stronę relacyjnego widzenia podmiotu działającego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica V” 2013, vol. 2, s. 29–41.