Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne

Justyna Jasiewicz
(Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Studies on Library and Other Cultural Institutions, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Osią artykułu jest relacyjny model kompetencji cyfrowych wywiedziony z socjologii relacji i relacyjnej koncepcji kultury. Celem tekstu natomiast jest próba wskazania koniecznego rozszerzenia zbioru narzędzi badawczych stosowanych w badaniach kompetencji cyfrowych. W artykule przedstawiono również normatywny model kompetencji cyfrowych oraz narzędzia wykorzystywane w badaniach prowadzonych w tym ujęciu. Rozważania osadzono w polu nauk o mediach i powiązano je z przedmiotem informatologii.

SŁOWA KLUCZOWE

nauki o mediach, informatologia, nowe media, kompetencje cyfrowe, uczestnictwo w kulturze, relacyjność

BIBLIOGRAFIA

  • Dépelteau, F., Relational sociology, pragmatism, transactions and social fields, “International Review of Sociology” 2015, nr 25, s. 45–64.
  • Filiciak, M., Mazurek, P., Growiec, K., Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym, Warszawa 2015, https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/215/korzystanie%20z%20mediow%20a%20podzialy%20spoleczne.pdf?sequence=3 [dostęp: 16.01.2018].
  • Jabłonowski M., Jakubowski W., Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4, s. 11–24.
  • Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo 2013, nr 57, s. 29–67.
  • Lisowska-Magdziarz M., Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 27–42.
  • van Deursen A., Helsper E.J., Collateral benefits of internet use: explaining the diverse outcomes of engaging with the Internet, “New Media & Society” 2017, b.d., s. 1–17.
  • van Dijk J., Digital divide research, achievements and shortcomings, “Poetics” 2006, nr 34, s. 221–235.
  • Warczok T., Iluzja „ja”. W stronę relacyjnego widzenia podmiotu działającego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica V” 2013, vol. 2, s. 29–41.