Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Donald Trump im Poland. Discourse analysis of right-wing opinion weeklies

Paweł Lasiuk
(Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/ Department of Media Anthropology, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

This study is to present the discourse of Polish right-wing opinion weeklies on Donald Trump’s visit to Poland in July 2017. The author examines three areas of discourse: the use of linguistic and rhetorical techniques, selected magazines’ potential impact on their readers (transmission of ideas regarding the US President’s arrival to our country) as well as social interactions resulting from the creation of specific types of discourses.

KEYWORDS

Donald Trump, Three Seas Initiative, right-wing opinion weeklies, discourse

BIBLIOGRAPHY

 • Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008.
 • Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.
 • Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 2007.
 • Kłosińska K., Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012.
 • Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2007.
 • Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.
 • Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie, Kraków 2008.
 • Maślanka J., Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4 (47).
 • Polkowska L., Język prawicy, Warszawa 2015.
 • van Dijk T., Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2004.
 • Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012.