Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Donald Trump w Polsce. Analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii

Paweł Lasiuk
(Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/ Department of Media Anthropology, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Przedmiotem artykułu jest analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii na temat wizyty Donalda Trumpa w Polsce w lipcu 2017 roku. Autor podejmuje się zbadania trzech obszarów dyskursu: użycia językowych i retorycznych technik służących do opisu wizyty, rozpoznania potencjalnego wpływu wybranych mediów na postrzeganie przyjazdu prezydenta USA do naszego kraju przez ich czytelników (przekazywania idei) oraz opisania interakcji społecznych wynikających z tworzenia określonych typów dyskursów.

SŁOWA KLUCZOWE

Donald Trump, Trójmorze, prawicowe tygodniki opinii, dyskurs

BIBLIOGRAFIA

 • Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008.
 • Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.
 • Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 2007.
 • Kłosińska K., Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012.
 • Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2007.
 • Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.
 • Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie, Kraków 2008.
 • Maślanka J., Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4 (47).
 • Polkowska L., Język prawicy, Warszawa 2015.
 • van Dijk T., Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2004.
 • Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012.