Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Rozmawiając, by wygrać. Dialog Macro Game Theory jako rama do analizy dialogu w konkursach radiowych

Grażyna Stachyra
(Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Department of Social Communication, Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

PDF English version of the article

Artykuł podejmuje próbę analizy radiowego game show (konkursu radiowego) w oparciu o formułę dialogue macro game (dialogowej makrogry). Teoretyczne ramy ujęcia tworzy Dialogue Macro Game Theory (teoria dialogowej makrogry) Williama C. Manna. Analizowany materiał pochodzi z audycji zatytułowanej Szczęśliwa trzynastka, emitowanej w najpopularniejszej polskiej stacji radiowej RFM FM. Głównym celem pracy jest zbadanie wzorców struktury celów w radiowym dialogu konkursowym. Analiza jakościowa pokazuje ponadto obecność ukrytej dialogowej metaintencji, która wpływa na intencje indywidualne oraz dyskursywne zobowiązania uczestników dialogu.

SŁOWA KLUCZOWE

dialog, Macro Game Theory, konkurs, dialog radiowy, metaintencja, cel nadrzędny, zobowiązania w dyskursie

BIBLIOGRAFIA

 • Hutchby, Ian (1991) ‘The Organization of Talk on Talk Radio’, pp. 119–137 in P. Scannell (ed.) Broadcast Talk. London.
 • Hutchby, Ian (2006) ‘Conversation’, pp. 41–45 in J. Scott (ed.) Sociology: The Key Concepts, Routledge Key Guides. London.
 • Hutchby, Ian and Robin Wooffitt (2008) Conversation analysis. Cambridge.
 • Levinson, Stephen C. (1983) Pragmatics. Cambridge.
 • Mann, William C. (1988) ‘Dialogue Games: Conventions of Human Interaction’. Argumentation 2 (1988): 511–532.
 • Mann, William C. (2002) Dialogue Macrogame Theory. Proceedings of the Third SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue. Philadelphia, July 2002, pp. 129–141.
 • Mann, William C. (2003) ‘Models of Intentions in Language’, pp. 165–78 in P. Kühnlein, H. Rieser and H. Zeevat (eds.) Perspectives on Dialogue in the New Millennium. Amsterdam and Philadelphia.
 • Paquette, Michel A. (2011) ‘Rational Interaction in Dialogues: Ingredients for Success’. Proceedings of the Twenty-Fourth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, Association for the Advancement of Artificial Intelligence: http://www.academia.edu/3556441/Rational_Interaction_in_Dialogues_Ingredients_for_Success [accessed: 2016.02.01].
 • Rocci, Andrea (2004) Towards a Model for the Analysis and Annotation of Information Dialogues, http://www.tec-lab.ch/d1_wed_fnrs_105211_1020611.pdf [accessed: 2016.05.14].
 • Scannell, Paddy (1991) Broadcast Talk. London.
 • Scannell, Paddy and David Cardiff (1991) A Social History of British Broadcasting (vol. 1). Oxford.
 • Schegloff, Emanuel Abraham (2002) ‘Beginnings in the Telephone’, pp. 284–300 in J.E. Katz and M. Aakhus (eds) Perpetual Contact: Mobile communication, private talk, public performance. Cambridge.
 • Sidnell, Jack (2010) Conversation Analysis: An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Taboada, Maite and William C. Mann (2006) ‘Applications of Rhetorical Structure Theory’. Discourse Studies 8 (4): 567–588.
 • Traum, David R. and James F. Allen (1994) ‘Discourse obligations in dialogue processing’, pp. 1–8 in 32nd
 • Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (as quoted in J. Kreutel and W.C Mann,
 • Analysing Bids in Dialogue Macrogame Theory using Discourse Obligations, http://www-bcf.usc.edu/~billmann/WMlinguistic/bids-final-submitted.pdf [accessed: 02.02.2016].
 • Van Dijk, Teun (1997) Discourse as Social Interaction. London.
 • Wittgenstein, Ludwig (1953) Philosophical Investigations. New York.