Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

The model of the diagnostic field as an element to support the crisis management

Dariusz Tworzydło
(Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Social Communication and Public Relations, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

Przemysław Szuba
(Dział badań i analiz strategicznych agencji Exacto, Rzeszów/Department of research and strategy, Exacto,Rzeszów)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

One of the key issues related to crisis management is awareness combined with the actual state of preparation. However, the awareness goes hand in hand with the resources and documentation that a given company has. This is the subject of analysis carried out within the diagnostic field.

KEYWORDS

public relations, crisis, media, crisis management, diagnostic square, research

BIBLIOGRAPHY

  • Friedman M., Everyday crisis management: how to think like an emergency physician, Naperville 2002.
  • Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009.
  • Grunig J.E., Instytucjonalizacja, zarządzanie strategiczne i media elektroniczne: czy badania naukowe kształtują przyszłość public relations? [w:] Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, red. J. Olędzki, Warszawa 2011.
  • Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
  • Khattab U., Fonn S.B., Ali S., Strategic communication management of corporate crises: case analysis, „e-Journal of Social & Behavioural Research in Business” Vol. 8 (2017), nr 1.
  • Łaszyn A., Komunikacja kryzysowa [w:] Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wyd. 2, red. B. Janiszewska, , Warszawa 2011.
  • Łaszyn A., Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Warszawa 2017.
  • Pluta E., Public relations – moda czy konieczność. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.
  • Ruff P., Azziz K., Managing communications in a crisis, Burlington 2003.
  • Tworzydło D., Public relations praktycznie, Rzeszów 2017.