Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

Creation of the Polish Association of Newspapers and Magazines in 1928 in the light of the Archives of Modern Records

Marek Jabłonowski
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, Uniwersity of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

This article discusses the creation and the first period of activity of the largest and most important publishing organization in Poland the inter-war period PZWDiC – the Polish Association of Publishers of Newspapers and Magazines. It was appointed to represent and defend the interests of Polish periodicals. In the period of 1929–1939 its work was widely expanded and further developed as representation of journalistic communities.

KEYWORDS

publishers, representation, periodic press, statute, union, Second Poland’s Republic

BIBLIOGRAPHY

 • Badziak K., Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931–1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XXIV, nr 2.
 • Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, Wrocław–Warszawa 1986.
 • Habielski R., Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.
 • J. Halbersztadt J., Józef Piłsudski i jego współpracownicy wobec problemu wyborów parlamentarnych w Polsce w latach 1926–1928. Z badań nad genezą BBWR, „Dzieje Najnowsze” 1984, z. 1.
 • Jabłonowski M., Sen o potędze Polski. Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej 1918–1939, Olsztyn 1998.
 • Kaszuba E., System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, Toruń 2004.
 • Nałęcz D., Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939,Warszawa–Łódź 1982.
 • Notkowski A., Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939) cz 1., „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XVII, nr 1.
 • Notkowski A., Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926–1939, Warszawa–Łódź 1987.
 • Paczkowski A., Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980.
 • Paczkowski A., Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3.
 • Pietrzak M., Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918–1939), Warszawa 1963.
 • Rudziński E., O koncernach „prasy czerwonej” i „IKC” 1926–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. VII, z. 1.
 • Rudziński E., Sprawy ogłoszeniowe w działalności Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. XIV, nr 1.
 • Rudziński, Zagraniczna działalność Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. XIII, nr 3.
 • Władyka W., Krew na pierwszej stronie. Dzienniki sensacyjne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.