Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

The mediatized cultural experience in the realm of the interactive media. Electric eel culture

Małgorzata Lisowska-Magdziarz
(Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków/Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University in Kraków)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

The large area of the communicative experiences of the nowadays’ media audiences consists of the quick, powerful sensual and emotional stimulation, with the minimal intellectual input. Their prevalence can lead to the changes within the processes of the social agenda setting, and the shifts in the organization of the knowledge construction and exchange. This paper is devoted to the definition and characteristics of such experiences, and to their interrelationships with the media, the communication technologies, and the context that is the post-modern consumption culture.

KEYWORDS

audience, reception, interactivity, mobility, velocity, convergence

BIBLIOGRAPHY

 • Black M., Metafora, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 62/3, s. 217–234, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s217-234/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s217-234.pdf [dostęp: 1.07.2018].
 • Black M., Jeszcze o metaforze, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 74/2, s. 255–281, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiejr1983-t74-n2/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n2-s255-281/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n2-s255-281.pdf [dostęp: 1.07.2018].
 • Casetti F., Odin R., Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki [w:] Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A Gwóźdź, Kraków 2004, s. 117–136.
 • Chumley L., Qualia and ontology: language, semiotics, and materiality; an introduction, “Signs and Society” 2017, 5–1, s. 1–20, https://doi.org/10.1086/690190 [dostęp: 1.07.2018].
 • Gajda S., Metafora w dyskursie naukowym [w:] Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, red. J. Sujecka, Warszawa 2008, s. 29–42.
 • Kaplan E.A., Rocking around the clock. Music television, postmodernism, and consumer culture, New York 1987.
 • Meet the Tennessee aquarium’s Tweeting electric eel, http://www.tnaqua.org/newsroom/entry/meet-the-tennessee-aquariums-tweeting-electric-eel?utm_content=bufferc4afe&utm_medium=social&utm_source-=twitter.com&utm_campaign=buffer [dostęp: 1.07.2018].
 • Perelman C., Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 62/3, s. 247–257, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii-_i_krytyce_literatury_polskiej/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii-_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s247-257/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s247-257.pdf [dostęp: 1.07.2018].
 • Philips C., Snap, crackle, tweet: Tennessee tech helps aquarium’s electric eel make splash on social media, [w:] “Timesfreepress” 16.01.2015, http://www.timesfreepress.com/news/life/entertainment/story/2015/jan/16/snap-crackle-tweet-tennessee-tech-helps-aquarium-eel/282710/ [dostęp: 1.07.2018].
 • Stromberg P.G., The “I” of enthrallment, “Ethos. The Pragmatic Turn in Psychological Anthropology” 1999, 27/4, s. 490–504.
 • Ziemilski A., Trzy modele doświadczenia kulturalnego (szkic problemowy), „Kultura i Społeczeństwo” 1984, t. 28/3, s. 103–112.