Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

Zmediatyzowane doświadczenie kulturalne w świecie mediów interaktywnych. Kultura elektrycznych węgorzy

Małgorzata Lisowska-Magdziarz
(Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków/Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University in Kraków)

PDF Pełny tekst artykułu

Znaczna część doświadczeń komunikacyjnych współczesnych audytoriów polega na krótkotrwałej, silnej stymulacji emocjonalnej i zmysłowej, przy minimalnym udziale oddziaływania intelektualnego. Dominacja takich doświadczeń może prowadzić do zmian w społecznych procesach ustanawiania agendy oraz konstruowania i wymiany wiedzy. Esej poświęcony jest definicji i charakterystyce tego typu doświadczenia, jego związkom z mediami, technologiami komunikacyjnymi i kontekstem, jaki stanowi ponowoczesna kultura konsumpcyjna.

SŁOWA KLUCZOWE

audytorium, recepcja, interaktywność, mobilność, szybkość, konwergencja

BIBLIOGRAFIA

 • Black M., Metafora, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 62/3, s. 217–234, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s217-234/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s217-234.pdf [dostęp: 1.07.2018].
 • Black M., Jeszcze o metaforze, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 74/2, s. 255–281, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiejr1983-t74-n2/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n2-s255-281/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n2-s255-281.pdf [dostęp: 1.07.2018].
 • Casetti F., Odin R., Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki [w:] Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A Gwóźdź, Kraków 2004, s. 117–136.
 • Chumley L., Qualia and ontology: language, semiotics, and materiality; an introduction, “Signs and Society” 2017, 5–1, s. 1–20, https://doi.org/10.1086/690190 [dostęp: 1.07.2018].
 • Gajda S., Metafora w dyskursie naukowym [w:] Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, red. J. Sujecka, Warszawa 2008, s. 29–42.
 • Kaplan E.A., Rocking around the clock. Music television, postmodernism, and consumer culture, New York 1987.
 • Meet the Tennessee aquarium’s Tweeting electric eel, http://www.tnaqua.org/newsroom/entry/meet-the-tennessee-aquariums-tweeting-electric-eel?utm_content=bufferc4afe&utm_medium=social&utm_source-=twitter.com&utm_campaign=buffer [dostęp: 1.07.2018].
 • Perelman C., Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 62/3, s. 247–257, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii-_i_krytyce_literatury_polskiej/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii-_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s247-257/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s247-257.pdf [dostęp: 1.07.2018].
 • Philips C., Snap, crackle, tweet: Tennessee tech helps aquarium’s electric eel make splash on social media, [w:] “Timesfreepress” 16.01.2015, http://www.timesfreepress.com/news/life/entertainment/story/2015/jan/16/snap-crackle-tweet-tennessee-tech-helps-aquarium-eel/282710/ [dostęp: 1.07.2018].
 • Stromberg P.G., The “I” of enthrallment, “Ethos. The Pragmatic Turn in Psychological Anthropology” 1999, 27/4, s. 490–504.
 • Ziemilski A., Trzy modele doświadczenia kulturalnego (szkic problemowy), „Kultura i Społeczeństwo” 1984, t. 28/3, s. 103–112.