Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

The image of „Łódź of Four Cultures” Festival in regional dailies of Łódź. Framing analysis perspective

Rafał Leśniczak
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

The article aims at presenting an image of „Łódź of Four Cultures” Festival in the regional dailies of Łódź: „Dziennik Łódzki” and „Express Ilustrowany” (2010–2014). The author used the framing analysis to examine the ways in which this cultural event related was reported in line with presenting history of Łódź and supporting multiculturalism. The press analysis was conducted by using the following frames: “the frame of conflict”, “the frame of human affairs”, “the frame of responsibility”, “the frame of morality” and “the frame of economy”.

KEYWORDS

press image, regional press, Łódź of Four Cultures, interpretative frame, “Dziennik Łódzki”, “Express Ilustrowany”

BIBLIOGRAPHY

 • Adamczewska I., Sakosik K., Łódź Czterech Kultur. Festiwal straconych okazji, 20.09.2017, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22396040,lodz-czterech-kultur-festiwal-straconych-okazji-opinia.html [dostęp: 2.07.2018].
 • al, Festiwal Łódź Czterech Kultur 2014 [Program], 6.06.2014, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/festiwallodz-czterech-kultur-2014-program,2304574,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Bałczewski M., Festiwal Łódź Czterech Kultur 2010 – program, informacje, 12.09.2010, http://www.plasterlodzki.pl/miasto/zapowiedzi/1812-festiwal-od-czterech-kultur-2010-program-informacje [dostęp: 2.07.2018].
 • Entman R., Framing media power [w:] Doing news framing analysis: Empirical and theorical perspectives, red. P.D’Angelo, J. Kuypers, New York–London 2010, s. 331–355.
 • Entman R., Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, „Journal of Communication” 1993, Vol. 43, s. 51–58.
 • Festiwal Łódź Czterech Kultur, 14.09.2012, https://baedekerlodz.blogspot.com/2012/09/festiwal-odz-czterechkultur.html?m=1 [dostęp: 2.07.2018].
 • Franczak K., Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem?, „Przegląd Socjologiczny” Vol. 3 (2014), nr 63, s. 135–156.
 • Grzegorczyk W., Łódź Czterech Kultur 2013. Festiwal otwarty dla wszystkich, 11.05.2013, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2013-festiwal-otwarty-dla-wszystkich,1849493,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Jurczyk Z., Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 405, s. 127–140.
 • (kac), Łódź Czterech Kultur 2012 „Generacje” [Program po Festiwalu], 26.06.2012, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2012-generacje-program-festiwalu,1456507,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Kołodziej K., Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10, s. 253–272.
 • Kołodziej K., Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell „Mary Barton”) i Łodzi (M. Gawlewicz „Wir”, K. Laskowski „Lokaut”), „Acta Universitatis Lodziensis.
 • Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 187–201.
 • Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative analysis, „Central European Journal of Communication” Vol. 5 (2010), nr 3.2, s. 237–252.
 • Palczewski M., Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN, „Studia Medioznawcze 2011, nr 1 (44), s. 31–41.
 • Palczewski M., Selekcja informacji w mediach – zasady, wartości, manipulacje, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 2, s. 85–101.
 • Rajchel D., Wielokulturowość jako artefakt na przykładzie miasta Łódź, „Studia Humanistyczne AGH” Vol. 3 (2014), nr 13, s. 185–197.
 • (RS), Od soboty Festiwal Łódź Czterech Kultur 2011, 8.09.2011, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/od-sobotyfestiwal-lodz-czterech-kultur-2011,1070025,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Semetko H., Valkenburg P., Framing European politics: A content analysis of press and television news, „Journal of Communication” Vol. 2 (2000), nr 50, s. 93–109.
 • Valkenburg P., Semetko H., de Vreese C., The effects of news frames on readers’ thoughts and recall, „Communication Research” Vol. 5 (1999), nr 26, s. 550–569.
 • de Vreese C., News framing: Theory and typology, „Information Design Journal & Document Design” Vol. 1 (2005), nr 13, s. 51–62.
 • Young C., Kaczmarek S., The Socialist past and postsocialist urban identity in central and eastern Europe, „European Urban and Regional Studies” Vol. 1 (2008), nr 15, s. 53–70.