Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach

Małgorzata Lisowska-Magdziarz
(Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków/Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Kraków)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Media dostarczają ludziom atrakcyjnych tekstów, których głównym lub jedynym celem jest silne pobudzenie emocjonalne i zmysłowe. Odbiorcy czerpią z nich narracje, heurystyki i sposoby interpretacji, których następnie używają do opisu i reprezentowania świata. Zmediatyzowana wyobraźnia ułatwia rozpowszechnianie stereotypów, pogłosek i fałszywych wiadomości.

SŁOWA KLUCZOWE

reprezentacja, mediatyzacja, wyobraźnia, konsumpcjonizm, przyjemność, fake news

BIBLIOGRAFIA

 • Ball-Rokeach S.J., DeFleur M.L., A dependency model of mass-media effects [w:] Inter/Media: interpersonal communication in a media world, red. G. Gumpert, R.S. Cathart, Oxford 1979, s. 81–96.
 • Ball-Rokeach S.J., A theory of media power and a theory of media use: different stories, questions, and ways of thinking, “Mass Communication and Society” 1998, Vol. 1, s. 50–40.
 • Ball-Rokeach, S.J., Jung, J-Y, The evolution of media system dependency theory [w:] Sage handbook of media processes and effects, red. R. Nabi, M.B. Oliver, Thousand Oaks 2009, s. 531–544.
 • Ball C., On dicentization, “Journal of Linguistic Anthropology” 2014, Vol. 24/2, s. 151–173, https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jola.12046 [dostęp: 1.07.2018].
 • Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.
 • Baudrillard J., Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm, antologia przekładów, red. T. Nycz, Kraków 1996, s. 175–189.
 • Chumley L., Qualia and ontology: language, semiotics, and materiality; an introduction, “Signs and Society” 2017, Vol. 5, No. S1, s. 1–20, https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/690190 [dostęp: 1.07.2018].
 • Couldry N., Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna, „Kultura Popularna” 2010, nr 1 (27), s. 96–113.
 • Couldry N., Media, society, world. Social theory and digital media practice, Cambridge 2012.
 • Lowery W., Media dependency during a large-scale social disruption: The case of September 11, “Mass Communication & Society” 2004, nr 3, s. 339–357, doi: 10.1207/s15327825mcs0703_5 [dostęp: 1.07.2018].
 • Matei S.A., “Can media system dependency account for social media? Or should communication infrastructure theory take care of it?, “I Think” 27.07. 2010, http://matei.org/ithink/2010/07/27/from-media-dependency-system-to-communication-infrastructure-theory/comment-page-1/ [dostęp: 1.07.2018].
 • Meyrowitz J., No sense of place: The impact of electronic media on social behavior, Oxford 1985.
 • Morgan M., Shanahan J., Two decades of cultivation research: an appraisal and meta-analysis, “Annals of the International Communication Association” 1997, nr 20, s. 1–45, doi: 10.1080/23808985.1997.11678937 [dostęp: 1.07.2018].
 • Morgan M., Shanahan J., Signorelli N., Yesterday’s new cultivation, tomorrow, “Mass Communication and Society” 2015, Vol. 18 (5), s. 674–699, doi:10.1080/15205436.2015.1072725 [dostęp: 1.07.2018].
 • Moscovici S., Attitudes and opinions, „Annual Review of Psychology” 1963, Vol. 14, s. 231–260, http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.14.020163.001311 [dostęp: 1.07.2018].
 • Newfield D.R., Transformation, transduction and the transmodal moment, https://www.academia.edu/30252947/Transformation_transduction_and_the_transmodal_moment [dostęp 1.07.2018].
 • The participatory cultures handbook, red. A. Delwiche, J. Jacobs Henderson, New York 2013.
 • Postman N., Zabawić się na śmierć: Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2006.
 • Shatzky T.R., Social practices: a Wittgensteinian approach to human activity and the social, New York 1996.
 • Shove E., Pantzar M., Watson M., The dynamics of social practice: everyday life and how it changes, London 2012.