Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

Zwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia” 1998–2018

Iwona H. Pugacewicz
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, Uniwersity of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Na tle najnowszych losów polskiej emigracji z północnej Francji scharakteryzowano jej wiodący periodyk „Echo de la Polonia”. Z zastosowaniem metody prasoznawczej przeanalizowano zawartość treściową pisma w kontekście utrzymania polonijnej spójności i tożsamości narodowej. Zaprezentowano okoliczności powstania, ewolucję i samą zawartość gazety oraz środowisko wokół niej skupione. Ukazano zarówno ważność, jak i nieprzystawalność treści w stosunku do rzeczywistych problemów emigracji. Podkreślono jej sukcesy i porażki oraz kluczową rolę periodyku w utrzymaniu polonijnej jedności i rejestracji dziedzictwa emigracyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE

centrum informacji, dziedzictwo, „Echo de la Polonia”, emigracja, Francja, pismo, Maison de la Polonia, Polonia, tożsamość narodowa

BIBLIOGRAFIA

 • Adam H., Quelques chiffres concernant les étrangères residant dans la regione Nord-Pas-de-Calais [w:] Les etrangers dans la regione Nord-Pas-de-Calais, Villeneuve d’Ascq 1974. Contribution à la préparation des Assises de la Polonité, éd. Centre d’Etude de la Culture Polonaise de l’Université Charles de Gaulle –
 • Lille III 1992.
 • Dz.U. z 1920 r. Nr 41 poz. 246.
 • „Echo de la Polonia” 1998–2018, nr 0–57.
 • Fragments de Pologne, „Nord-Pas-de-Calais” 1991, nr 9, s. 20–33.
 • Garçon G., La radio franç aise parle le polonais: histoire des emissions en langue polonaise de la radiodiffusion franç aise 1932–1974, Lille 1991.
 • Garçon G., Le nombre et la ré partition des minorité s nationales dans la Pologne de l’entre-deux-guerres, Lille 1995.
 • Garçon G., Les catholiques polonais en France: les anné es de fondation, 1919–1949, Lille 2004.
 • Gogolewski E., Polacy we Francji, Gorzów 1997.
 • Gogolewski E., La chorale Millenium de Marles, Calonne, Auchel, Pas-de-Calais, Villeneuve-d’Ascq 2000.
 • Gogolewski E., L’enseignement du polonais en France avant la seconde guerre mondiale, Lille 1990.
 • Gogolewski E., Les polonais et la Pologne dans la tourmente de la deuxième guerre mondiale, Villeneuve-d’Ascq 1996.
 • Gruszyński J., Społeczność polska we Francji w latach 1918–1978, Warszawa 1981.
 • Janowska H., Polska emigracja zarobkowa we Francji 1919–1939, Warszawa 1964.
 • Kalińska W.K., Polonia północnej Francji – marzenia i rzeczywistość. (Spojrzenie obserwatora zewnętrznego) [w:] Promotion et communication culturelle de l’immigration à travers le patrimoine national, red. D. Kuźmina, I. Pugacewicz, Varsovie 2014, s. 81–85.
 • Kuźmina D., Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017, seria „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, tom specjalny: Polonika w zbiorach obcych, Warszawa 2017, s. 81–94.
 • Laurent M., L’autre tel qu’on le traduit, Paris 2008.
 • Laurent M., Les échanges et les contacts entre la région Nord et la Pologne [w:] Cintribution à la préparation des Assises de la Polonité, Lille 1989.
 • Maison de la Polonia de France, Congrès Polonia en France, http://maisondelapolonia.com/pl/historique [dostęp: 08.01.2013].
 • Marek E., La constitution du 3 mai 1791 dans la litté rature polonaise et franç aise (1791–1991), Lille 1991.
 • Marek E., La Marseillaise des Polonais: origine et fortune d’un hymne national, Lille 1987.
 • Marek E., Quand toute la France devint polonaise: l’insurrection de novembre 1830 et l’opinion franç aise, Lille 1994.
 • Marek E., O pierwszej stacji badań nad Polonią we Francji, Warszawa 1984.
 • Marek E., Sekcja polska na Państwowym Uniwersytecie w Lille (1927–1939). W 65-tą rocznicę jej założenia, Lille 1992.
 • Michel B., France et Pologne: des relations privilégiées [w:] Les relations entre la France et la Pologne au XX- siècle, red. B. Michel, J. Łaptos, Cracovie 2002, s.15.
 • Nossowska M., O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin 2012.
 • Orpel Ch.M., Passeport Généalogique pour la Pologne [w:] „Gazet@ Beskid”, http://www.beskid.com/passeport.html [dostęp: 23.07. 2017].
 • Petersen N., Emigracja polska we Francji, „Kultura” 1971, nr 1–2, s. 151–159.
 • Ponty J., L’immigration dans les textes: France, 1789–2002, Paris 2004.
 • Ponty J., Nation, nationalité s et nationalismes en Europe de 1850 à 1920, Nanterre 1996.
 • Ponty J., Polonais mé connus: histoire des travailleurs immigré s en France dans l’entre-deux-guerres, Paris 2006.
 • Pugacewicz I.H., Centrum Dokumentacji i Informacji Polonii Północnej Francji – historia, działalność, perspektywy, „Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia”, Vol. 6 (2008), s. 111–127.
 • Pugacewicz I.H., Początki współpracy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW z najstarszą biblioteką polską na świecie, seria „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, Vol. 4 (2010), s. 269–272.
 • Pugacewicz I.H., Problemy tożsamościowe młodzieży polonijnej północnej Francji. Generowanie etosu emigranta [w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki, Białystok 2009, s. 253–266.
 • Sadowski A., Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo a problemy dziedzictwa kulturowego [w:] Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Białystok 2003, s. 46–47.
 • Salmon-Siama M., Les vexilles de l’immigration polonaise dans le Nord et le Pas-de-Calais (1919–2018), Vol. 1–3, Lille 2018.
 • Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980.
 • Śladkowski W., Szkice polsko-francuskie XIX-XX wiek, Lublin 2015.
 • Śladkowski W., Wychodźstwa polskiego zarys dziejowy, Lublin 1994.
 • Śladkowski W., Wysepka polska we Francji: u Marii i Henryka Gierszyńskich w Ouarville: 1878–1930, Lublin 2005.
 • Usowicz B., Krótka historia G.K, „Głos Katolicki”, http://www.glos-katolicki.eu/historia [dostęp: 08.05.2018].
 • 85 lat Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lille, Lille 2009.