Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 1 (36) 2009

Artykuły i Materiały

BEATA OCIEPKA, AGNIESZKA ŁADA, JAROSŁAW ĆWIEK-KARPOWICZEnglish version of the articleWzajemny wizerunek polityki europejskiej Polski i Niemiec w okresie napięć - analiza porównawcza prasy polskiej i niemieckiej
MAREN RÖGERPolityka antyniemiecka czy gazeta niemieckich interesów? O związku między niemieckim wydawnictwem a publikacjami tabloidu "Fakt"
LECH RYŻEWSKIEnglish version of the articleObraz komunistycznej ofensywy Tet w amerykańskich mediach
PAWEŁ KRZYSIEKEnglish version of the articleKontekstualne ujęcie mediów. Nienormatywna koncepcja analizy struktur medialnych w krajach rozwijających się na przykładzie arabskich środków masowego przekazu
DOMINIKA BETKAZbrodnia w rosyjskich mediach
JAN MAREK KOCHAŃSKIWspółczesna prasa wędkarska w Polsce

Recenzje i noty recenzyjne

WIESŁAW SONCZYKSpołeczny zasięg książki i Internetu w roku 2006 - cenny raport z badań. Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian Wierny, "Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 r."
SABINA DOBRZYŃSKAMonografia radia studenckiego. Urszula Doliwa, "Radio studenckie w Polsce"