Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 1 (56) 2014

MAREK JABŁONOWSKIPełny tekst artykułuOd redaktora: Zmieniamy się

Tożsamość nauk o mediach

TERESA SASIŃSKA-KLASPełny tekst artykułuSwoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych

Prawo mediów

JACEK SOBCZAKPełny tekst artykułuEnglish version of the articlePrawne uwarunkowania funkcjonowania mediów. Część 1.

Etyka Mediów

ANNA JUPOWICZ-GINALSKAPełny tekst artykułuO depolaryzacji zawodów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji marketingowej. Etyka a praktyka mediów

Nowe media

WOJCIECH WALCZAKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleDzielenie się hiperłączami na Facebooku. Determinanty otrzymywania informacji zwrotnej

Prasa miedzynarodowa

KAROL KACZOROWSKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleArabska Wiosna w tureckiej codziennej prasie anglojęzycznej

Telewizja

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREKPełny tekst artykułuRynek telewizyjny w Polsce
SEBASTIAN D. KOTUŁAPełny tekst artykułuProgramy telewizyjne o książkach w ofercie polskich stacji. Bilans półwiecza (1952-2002)

Z kart historii

PIOTR SWACHAPełny tekst artykułuObraz państw bloku radzieckiego oraz świata kapitalistycznego na łamach „Przeglądu Sportowego” (1948–1953)
RAFAŁ WARDZYŃSKIPełny tekst artykułu„Oko w oko z ujarzmionymi”. Polskie tygodniki społeczno-kulturalne w setną rocznicę Wiosny Ludów
KAMILA CHURSKA-WOŁOSZCZAKPełny tekst artykułuPrasa województwa pomorskiego w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego

Europejska polityka medialna

ALICJA JASKIERNIA, MICHAŁ GŁOWACKIPełny tekst artykułuZagrożenia dla pluralizmu mediów i niezależności dziennikarzy oraz kwestie koncentracji sektora w europejskiej debacie w 2013 roku

Sprawozdania z konferencji

KATARZYNA OSUCHOWSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z sympozjum „Promoting Alternative Views in a Multipolar World: BRICS and their Evolving Role in Developing Media Markets”, Berlin, 10–11 października 2013
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuSprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Prasa tradycyjna w świecie sieciowym – obecna kondycja i perspektywy rozwoju”, Warszawa, 4–5 listopada 2013 roku
KATARZYNA KOPECKA-PIECH, AGATA LUDZIS-TODOROVPełny tekst artykułuSprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów „Komunikacja i Media”, Wrocław, 15 listopada 2013 roku

Recenzje

ANNA JUPOWICZ-GINALSKAPełny tekst artykułuMichał Makowski
Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie
KATARZYNA GAJLEWICZ-KORABPełny tekst artykułuMarcin Sanakiewicz
Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuPaulina Olechowska
Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich