Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 1 (60) 2015

Etyka w mediach

JACEK BARLIKPełny tekst artykułuEgzekwowanie standardów czy edukowanie specjalistów? Dwa podejścia do etyki w amerykańskim public relations
BARTOSZ GŁOWACKIPełny tekst artykułuInternet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska
PRZEMYSŁAW SZEWSPełny tekst artykułuEnglish version of the articleDziennikarz i PR-owiec: połączenie niemożliwe i nieetyczne?

Prawo mediów

LECH JAWORSKIPełny tekst artykułuTajemnica zawodowa dziennikarza w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Część 1. Prawo do anonimatu
KATARZYNA BŁESZYŃSKAPełny tekst artykułu„Uzasadniony interes” w publikacjach prasowych jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych

Prasa

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKAPełny tekst artykułuEnglish version of the articleKoncentracja, specjalizacja, dywersyfikacja produktów i usług – działalność koncernów prasowych z zagranicznym kapitałem na polskim rynku magazynów wysokonakładowych

Radio

JAN BELICZYŃSKIPełny tekst artykułuZarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami

Reklama w mediach

ANITA UCHAŃSKAPełny tekst artykułuEnglish version of the articleFotografia w dziennikarstwie i reklamie – nowe trendy

Retoryka

JAGODA BLOCHPełny tekst artykułuWpływ napięcia mięśni żwaczowych na barwę głosu i artykulację samogłosek

Media za granicą

KATARZYNA CZAJKOWSKA, KAROL W. JANOŚPełny tekst artykułuModele zarządzania i nadzoru nad publicznymi i państwowymi mediami elektronicznymi w wybranych państwach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy

Europejska polityka medialna

ALICJA JASKIERNIA, MICHAŁ GŁOWACKIPełny tekst artykułuNowe technologie oraz walka z zagrożeniami wolności mediów. Zmiany personalne w obszarze polityki medialnej oraz zapowiedzi nowych regulacji i działań w Radzie Europy i w Unii Europejskiej

Sprawozdania z konferencji

PAULINA BARCZYSZYN, JACEK NOŻEWSKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Komunikologia i politologia. Razem czy osobno? 18 lat ZKSiDz w Instytucie Politologii UWr”, Wrocław, 23 stycznia 2015

Recenzje

ALICJA WASZKIEWICZ-RAVIVPełny tekst artykułuKomunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne
red. naukowa Tomasz Goban-Klas.
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuJerzy Jastrzębski
Upór poznawania. Media, tożsamość i sfera publiczna.
ŁUKASZ SZURMIŃSKIPełny tekst artykułuJournalism that matters. Views from Central and Eastern Europe
ed. Michał Głowacki, Epp Lauk, Auksė Balčytienė
KRZYSZTOF WASILEWSKIPełny tekst artykułuAgnieszka Szymańska, Agnieszka Hess
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów
MAGDALENA PANOŃKOPełny tekst artykułuMark Wheeler
Celebrity politics: Image and identity in modern political communications
ANNA DREWNIAKPełny tekst artykułuKreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2
red. naukowa Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung
MICHAŁ KARBOWIAKPełny tekst artykułuDorota Kowalska, Wojciech Rogacin
Korespondenci.pl. Wstrząsające historie polskich reporterów wojennych