Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 4 (63) 2015

Media za granicą

ВАЛЕНТИН Н. ВАНДЫШЕВ
(WALENTYN N. WANDYSZEW)
Русская версия статьиСовременные медиа– механизмы и средства убеждения
VIERA ŽÚBOROVÁEnglish version of the articleGet Americanized? The presidential election in Slovakia

Nowe media

JACEK NOŻEWSKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleProfil użytkownika mediów społecznościowych – osobisty newsroom 2.0?
KATARZYNA KOPECKA-PIECHPełny tekst artykułuEnglish version of the articleWymiary i skutki saturacji medialnej w przestrzeniach otwartych i zamkniętych na przykładzie analiz centrum handlowego Sky Tower i projektu P.I.W.O.

Etyka mediów

MARTA BRZEZIŃSKA-WALESZCZYKPełny tekst artykułuDobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych

Prasa

MATEUSZ KASIAKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleArtykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych

Z kart historii

KAMILA KAMIŃSKA-CHEŁMINIAKPełny tekst artykułuStefana Kisielewskiego rozbrat z „Tygodnikiem Powszechnym”

Wykład inauguracyjny

MAŁGORZATA MARCJANIKPełny tekst artykułuWspółczesna etykieta językowa – zmierzch wartości?

Sprawozdania z konferencji

BARBARA PUKALSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji naukowej „Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś”, Katowice, 21 kwietnia 2015
KRZYSZTOF KOWALIKPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Logistyka i administrowanie w mediach. Media regionalne”, Warszawa, 8–9 października 2015 (www.logistykamediow.pl)

Recenzje

IWONA HOFMANPełny tekst artykułuMagdalena Ślawska
Formy dialogu w gatunkach prasowych
MARIUSZ WOJEWODAPełny tekst artykułuDziennikarstwo a public relations
red. Michał Gajlewicz, Katarzyna Gajlewicz-Korab
MICHALINA GUZIKOWSKAPełny tekst artykułuReza Jamali
Online Arab Spring: Social media and fundamental change.
KAROLINA ADAMSKAPełny tekst artykułuJakub Sroka
Obrazkowe memy internetowe
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuAndrzej Kansy
Płocka prasa regionalistyczna w latach 1989–2014
PAULINA JĘDRASZCZAKPełny tekst artykułuJerzy Bralczyk
500 zdań polskich