Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 1 (64) 2016

Tożsamość nauk o mediach

ANDRZEJ ADAMSKI, GRZEGORZ ŁĘCICKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleTeologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu

Etyka w mediach

JERZY OLĘDZKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleO wizerunku public relations w polskim społeczeństwie

Prawo mediów

WOJCIECH LISPełny tekst artykułuEnglish version of the articleCel i charakter krytyki prasowej – wybrane aspekty

Nowe media

ANITA CEGLIŃSKA, KATARZYNA KOPEĆ-ZIEMCZYKPełny tekst artykułuWpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków

Prasa

OLHA TKACHENKOEnglish version of the articleThe perception of Ukrainian identity during Euromaidan in Polish opinion-making press

Radio

KRZYSZTOF KASZEWSKIPełny tekst artykułuElementy autoprezentacyjne w serwisie informacyjnym radia lokalnego

Rynek muzyczny

PATRYK GAŁUSZKAPełny tekst artykułuEnglish version of the articleCrowdfunding i bariery wejścia na rynek muzyczny

Europejska polityka medialna

ALICJA JASKIERNIA, MICHAŁ GŁOWACKIPełny tekst artykułuWolność i pluralizm mediów w epoce cyfrowej: działalność Rady Europy i Unii Europejskiej w 2015 roku

Sprawozdania z konferencji

PAULINA BARCZYSZYNPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym”, Wrocław, 23 października 2015
ALICJA JASKIERNIAPełny tekst artykułuSprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Implementacja Monitora Pluralizmu Mediów (MPM 2015) konkluzje i rekomendacje”, Florencja, listopad 2015
MATEUSZ PATERAPełny tekst artykułuSprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców „Grywalizacja mediów, czyli o zmianach w komunikacji społecznej”, Warszawa, 19–20 listopada 2015
ADAM MICHELPełny tekst artykułuSprawozdanie z warsztatów naukowych „ROPE – Workshop on the changing patterns in journalistic roles and performances in Central and Eastern Europe”, Budapeszt, 5–6 lutego 2016

Recenzje

KRZYSZTOF KASZEWSKIPełny tekst artykułuMaria Wojtak
Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuPaulina Olechowska
Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
TADEUSZ KONONIUKPełny tekst artykułuKazimierz Wolny-Zmorzyński
Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie
KATARZYNA TOŁOCZKO-BISKUPSKAPełny tekst artykułuJacek Kall
Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki
JACEK BARLIKPełny tekst artykułuThe Routledge handbook of critical public relations
red. Jacquie L’Etang, David McKie, Nancy Snow, Jordi Xifra