Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 4 (67) 2016

Tożsamość nauk o mediach

BEATA OCIEPKAPełny tekst artykułuEnglish version of the articleKomunikowanie globalne – rewizja pojęcia

Public relations

TADEUSZ JAROSZPełny tekst artykułuReligijne public relations – zarządzanie siecią eklezjotwórczych relacji i więzi
KRZYSZTOF MARCYŃSKIPełny tekst artykułuKompetencja komunikacyjna studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w wybranych sytuacjach społecznych

Prasa

ŁUKASZ KRAWCZYŃSKIPełny tekst artykułuMedialny obraz osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie wybranych dzienników
JAKUB KORUSPełny tekst artykułuZastosowanie semiologii mediów Rolanda Barthesa w analizie tekstów publicystycznych. Przypadek Alfabetu leminga Roberta Mazurka

Telewizja

DAIWA MAKSIMOWICZPełny tekst artykułuTVN SA jako podmiot gospodarczy. Zarys zagadnienia na przykładzie analizy fundamentalnej i próby wyceny spółki w latach 2009–2015

Nowe media

WŁODZIMIERZ GOGOŁEK, DARIUSZ JARUGAPełny tekst artykułuEnglish version of the articleZ badań nad systemem rafinacji sieciowej. Identyfikacja sentymentów
МАРИНА ЖЕНЧЕНКОУкраїнська версія статтіЭволюция терминов „мультимедиа”, „кросс-медиа”, „трансмедиа” в развитии цифрового сторителлинга

Radio

JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYKPełny tekst artykułuPolskie stacje radiowe w Wielkiej Brytanii w latach 2003–2016. Wstęp do badań

Sprawozdania z konferencji

WIESŁAW CETERA, AGATA OPOLSKA-BIELAŃSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Logistyka i zarządzanie w mediach. Media regionalne, nowe media, monetyzacja”, Warszawa, 20–21 października 2016
RAFAŁ GŁĘBOCKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji Narodowego Kongresu Nauki „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, Rzeszów, 20–21 października 2016
KAMILA KAMIŃSKA-CHEŁMINIAKPełny tekst artykułuSprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Cenzura w PRL”, Warszawa, 27–28 października 2016

Recenzje

ALICJA JASKIERNIAPełny tekst artykułuMedia & journalism in the digital era
red. naukowa Katarzyna Konarska, Adam Szynol
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuJerzy Jarowiecki
Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918–2000
TADEUSZ KOWALSKIPełny tekst artykułuMedia business models. Breaking the traditional value chain
red. Klaus Zilles, Joan Cuenca
MAŁGORZATA LASKOWSKAPełny tekst artykułuKrzysztof Marcyński SAC
Komunikacja religijna i media
DAMIAN GUZEKPełny tekst artykułuGrażyna Osika
Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych
EVELINA KRISTANOVAPełny tekst artykułuArkadiusz Kierys
Polska Jasienicy. Biografia publicysty
EWELINA DZIWAKPełny tekst artykułuMagdalena Szpunar
Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
RAFAŁ HABIELSKIPełny tekst artykułuLechosław Gawlikowski
Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe