Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

AutorTytuł

Tożsamość nauk o mediach

TOMASZ MIELCZAREKPełny tekst artykułuMedioznawstwo polskie na mapie świata. Sondaż naukoznawczy

Teoria mediów

TADEUSZ KOWALSKIPełny tekst artykułuMiędzy efektywnością a wolnością. Wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej

Prawo mediów

JACEK SOBCZAK, KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuGatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część druga

Nowe media

JACEK BARLIKPełny tekst artykułuTwitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej płci w Polsce i w USA

Radio

URSZULA DOLIWAPełny tekst artykułuArchiwizacja działalności radiowej – wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców

Prasa

ANNA JUPOWICZ-GINALSKAPełny tekst artykułuFrontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników
JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREKPełny tekst artykułuPoziom konkurencji na rynku prasy w Polsce
JOANNA SZYLKO-KWASPełny tekst artykułuFotografia prasowa a podpis – ujęcie typologiczne

Sprawozdania z konferencji

URSZULA DOLIWAPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji 5th ECREA Radio Research Section Conference, Radio Relations, Lublin, 12–14 września 2017
ADAM ŁUCZYŃSKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z II Konferencji Naukowej z cyklu „Lustro mediów” pt. „Google – uniwersum wolności czy opresji”, Gdańsk, 10 listopada 2017

Recenzje

WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuKatarzyna Pokorna-Ignatowicz Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym
TADEUSZ KONONIUKPełny tekst artykułuJędrzej Skrzypczak Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów
KRZYSZTOF WASILEWSKIPełny tekst artykułuZemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie red. Tomasz Nowicki
KONRAD W. TATAROWSKIPełny tekst artykułuPolski esej literacki. Antologia wstęp i opracowanie Jan Tomkowski