Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Tożsamość mediów

MAREK JABŁONOWSKI, TOMASZ MIELCZAREKPełny tekst artykułuKomunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja

Prawo prasowe

JACEK SOBCZAK, KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuGatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta

Prasa

IWONA H. PUGACEWICZPełny tekst artykułuZwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia” 1998–2018
RAFAŁ LEŚNICZAKPełny tekst artykułuWizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis

Media interaktywne

MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZPełny tekst artykułuFałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach

Historia mediów

MAREK GAŁĘZOWSKIPełny tekst artykułuCzasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz
DARIUSZ JAROSZPełny tekst artykułuUrząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989)

Sprawozdania z konferencji

KAROLINA BRYLSKA, TOMASZ GACKOWSKI, ANNA MIERZECKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z III międzynarodowej konferencji „International Conference on Communication & Media Studies”, Berkeley, 18–19 października 2018
AGATA KOSTRZEWAPełny tekst artykułuSprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”, Warszawa, 18–19 października 2018

Recenzje

WOJCIECH JAKUBOWSKIPełny tekst artykułuKrzysztof Stępniak
Fenomen reklamy religijnej
KALINA KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKAPełny tekst artykułuKeith Houston
Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski
KRZYSZTOF STĘPNIAKPełny tekst artykułuAlicja Jaskiernia
Monitoring wolności mediów w Europie