Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (62) 2015

Okładka

Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015

Włodzimierz Gogołek, Dariusz Jaruga, Krzysztof Kowalik, Piotr Celiński

PDF Pełny tekst artykułu

Dzięki nowym technologiom informacyjnym możliwe stało się gromadzenie gigantycznych zbiorów informacji (Big Data, głównie sieciowych) i ich niestandardowa analiza – rafinacja informacji. Jej wynik jest cennym, tanim w uzyskaniu, nowym źródłem danych. Tworzą one wartościowy obraz przeszłości, czasu rzeczywistego i predykcji. Dowodzą tego m.in. wyniki badań dotyczących aktywności politycznej – wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce (2011, 2015).

SŁOWA KLUCZOWE

Big Data, rafinacja informacji, polityka, wybory, predykcja, źródło informacji