Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (67) 2016

Okładka

Z badań nad systemem rafinacji sieciowej. Identyfikacja sentymentów

Włodzimierz Gogołek, Dariusz Jaruga

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Dostępny potencjał mocy obliczeniowych i pamięci komputerowych stworzył niedostępne wcześniej warunki do analizy dużych zasobów informacyjnych – Big Data. W procesie tej analizy można wykorzystywać procedury kolekcjonowania informacji i ich analizy do trafnej oceny – w kategoriach emocjonalnych (sentymentów – dobry, zły) badanych zjawisk w przeszłości, w czasie rzeczywistym, a także do predykcji. Artykuł jest prezentacją kluczowej części tej procedury – istoty automatyzacji procesu identyfikacji sentymentów.

SŁOWA KLUCZOWE

informacja, internet, Big Data, kolekcjonowanie informacji, identyfikacja sentymentów, analiza sentymentów