Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 1 (68) 2017

Okładka

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe

Agnieszka Stępińska, Dominika Narożna, Bartłomiej Secler, Ewa Jurga-Wosik

PDF Pełny tekst artykułu

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród studentów kierunku DIKS na siedmiu polskich uczelniach w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej zatytułowanej „Journalism Students Around the Globe”. Artykuł koncentruje się na motywacjach, oczekiwaniach i planach zawodowych adeptów dziennikarstwa, już posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego oraz oceny przydatności studiów na kierunku dziennikarstwo do wykonywania tego zawodu.

SŁOWA KLUCZOWE

szkolnictwo wyższe, studenci, dziennikarstwo, oczekiwania, motywacje