Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

Okładka

Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów

Mateusz Bartoszewicz

PDF Pełny tekst artykułu

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie emocjonalne i poznawcze czynniki wywierają wpływ na zdolności analityczne i percepcyjne człowieka w kontekście socjotechnicznego wpływu mediów. Autor w eklektyczny sposób odnosi się do wybranych modeli, teorii i perspektyw dotyczących mechanizmów ludzkiego myślenia, emocji i dokonywanych wyborów. Analizie zostają poddane dwa tryby działania umysłu, automatyzmy myślenia, heurystyki oceniania, błędy poznawcze oraz wpływ emocji na percepcję.

SŁOWA KLUCZOWE

media, komunikacja, socjotechnika mediów, odbiorca mediów, heurystyki