Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

Okładka

Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans

Krzysztof Kaszewski

PDF Pełny tekst artykułu

Dojrzałe używanie mediów, zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy, wymaga odpowiedniego poziomu kompetencji medialnych. Jednym ze składników tych kompetencji jest wiedza o mediach. Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimazjalnych w celu wstępnego rozpoznania ich poziomu wiedzy m.in. o różnego typu mediach, postaciach w nich obecnych, przekazach czy gatunkach.

SŁOWA KLUCZOWE

media, wiedza, kompetencja medialna, młode pokolenie Polaków, edukacja