Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

Okładka

Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych

Tadeusz Kowalski

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Artykuł jest poświęcony różnym koncepcjom pluralizmu mediów oraz polityk mediowych wynikających z tych koncepcji. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na zmianę środowiska mediowego w warunkach rozwoju mediów cyfrowych, a zwłaszcza cyfrowych platform, takich jak Facebook. Aktywność użytkowników i wytwarzana przez nich zawartość stawiają nowe wyzwania przed polityką regulacyjną pluralizmu mediów. Autor nawiązuje do koncepcji „światów” Tamotsu Shibutaniego.

SŁOWA KLUCZOWE

pluralizm, koncepcje pluralizmu, pluralizm mediów, polityka mediowa, platformy cyfrowe, efekt komory