Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

Okładka

Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów

Jolanta Maćkiewicz

PDF Pełny tekst artykułu

Artykuł prezentuje kwestię multimodalności. Najpierw pokazuje różnice między multimodalnością a multimedialnością i prezentuje problemy związane z pojęciem „modus”. Następnie koncentruje się na metodologii multimodalnej. W ostatniej części zostały ukazane relacje między multimodalnością a mediami.

SŁOWA KLUCZOWE

multimodalność, media