Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

Okładka

Zagrożenia etyczne i korupcyjne w mediach

Krzysztof Nowakowski

PDF Pełny tekst artykułu

Etyka dziennikarstwa to nie tylko problemem dziennikarzy, ponieważ jakość ich pracy tworzy jakość społeczeństwa. Jednak media i dziennikarze nie są odporni na nieetyczne praktyki. Tego typu nierzadkie relacje są nazywane ciemną stroną dziennikarstwa. Społeczeństwo oczekuje od dziennikarzy czegoś więcej niż tylko wiedzy zawodowej i sprawności technicznej. Nie sprzyja temu zaangażowanie mediów i dziennikarzy w nieetyczne praktyki zawodowe, w tym – w korupcję, czemu został poświęcony ten artykuł.

SŁOWA KLUCZOWE

etyka mediów, nieetyczne praktyki w mediach, korupcja w mediach