Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

Okładka

Prusowska koncepcja dziennikarstwa – czy jest nadal aktualna?

Wiesław Sonczyk

PDF Pełny tekst artykułu

Bolesław Prus był jednym z najbardziej popularnych dziennikarzy warszawskich XIX wieku. Zdawał sobie sprawę z ważnej roli prasy w kształtowaniu opinii publicznej i w życiu społeczeństwa. Dobrze znał też środowisko dziennikarskie i jego problemy zawodowe. Dlatego w swoich felietonach i artykułach publicystycznych starał się odpowiadać na pytania dotyczące relacji między środowiskiem dziennikarskim a społeczeństwem. Jego opinie i wnioski są nadal aktualne.

SŁOWA KLUCZOWE

historia prasy, zawód dziennikarski, społeczna rola dziennikarzy, tabloidyzacja, komercjalizacja, dziennikarstwo a polityka