Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

Okładka

Koncentracja kapitału na polskim rynku prasowym. Studium przypadku

Lucyna Szot

PDF Pełny tekst artykułu

Artykuł zawiera charakterystykę procesu prywatyzacji dziennika regionalnego „Słowo Polskie” we Wrocławiu od 1989 r. Stanowi studium przypadku – typowego przechodzenia od przedsiębiorstwa państwowego, przez spółdzielnię pracy, spółkę prawa handlowego, aż do koncernu medialnego z obcym kapitałem. W wywiadach z redaktorami naczelnymi i prezesami wydawnictw zostały postawione fundamentalne pytania o nieuchronność procesów koncentracji kapitału i jakość mediów. Kilkunastoletnia współpraca autorki z dziennikiem, bezpośrednie uczestnictwo w codziennej pracy redakcyjnej oraz przekształceniach własnościowych wydawcy nadają tej charakterystyce szczególnego waloru empirycznego.

SŁOWA KLUCZOWE

transformacja, prywatyzacja, koncentracja kapitału, wydawca, zagraniczny koncern medialny, zagrożenie pluralizmu, niezależność mediów