Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

Thou shalt not kill, thou shalt not steal… High-level crisis situations in tertiary institutions – the media approach

Beata Czechowska-Derkacz
(Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)

Małgorzata Łosiewicz
(Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)

Andrzej Ostrowski
(Uniwersytet Wrocławski)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

This article discusses the ways in which the media have presented crisis situations. It aims to elaborate on situations with the highest level of risk at selected universities and tertiary institutions. This includes situations in which human life has been threatened and corruption has been involved. Bearing in mind selected case studies: the death of students during hazing at the University of Science and Technology in Bydgoszcz and grant wangling at both Wrocław and AGH Universities of Science and Technology, the authors employ the symbolism of the Ten Commandments. In particular the pay attention to two of the commandments – thou shalt not kill and thou shalt not steal. Presented research is based on the concept of post-truth.

KEYWORDS

scientist, university, crisis, values, post-truth, image

BIBLIOGRAPHY

 • Budzyński W., Wizerunek firmy: Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002.
 • CBOS, Zasady moralne a religia, komunikat z badań nr 4, Warszawa 2017.
 • CBOS, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z badań nr 34, Warszawa 2016.
 • Czechowska-Derkacz B., Łosiewicz M., Uczelnie w medialnym kryzysie – dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 4 (16), s. 42–61.
 • Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
 • Komunikacja kryzysowa, red. P.F Anthonissen, Warszawa 2010.
 • Kubicz I., Zarządzanie komunikacją w kryzysie – od profilaktyki do sanacji wizerunku. Narzędzia i techniki PR [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012.
 • Leksykon public relatons, red. J. Olędzki, D. Tworzydło D, Rzeszów 2009.
 • Łosiewicz, M., Czechowska-Derkacz, B., Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych [w:] Komunikowanie o nauce, red. E. Żyrek-Horodyska, M. Hodalska, Kraków 2016, s. 195–212.
 • Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie: Jak ratować wizerunek firmy, Warszawa 2003.
 • Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, red. B. Czechowska-Derkacz, M. Zimnak, Warszawa 2015.
 • Szostkiewicz A., Dekalog i Polacy, „Polityka” 2001, nr 37, s. 3–9.
 • www.archiwum.wyborcza.pl
 • www.fakt.pl