Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

Nie zabijaj, nie kradnij… Sytuacje kryzysu najwyższego ryzyka na uczelniach wyższych w relacjach mediów

Beata Czechowska-Derkacz
(Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)

Małgorzata Łosiewicz
(Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)

Andrzej Ostrowski
(Uniwersytet Wrocławski)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Artykuł przedstawia sposoby prezentacji w mediach sytuacji kryzysowych najwyższego ryzyka, związanych z zagrożeniem życia ludzkiego oraz korupcją i oszustwem. W analizowanych przykładach – śmierć studentów w czasie otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz wyłudzenia grantów na Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej – autorzy posłużyli się symboliką dekalogu w odniesieniu do przykazań nie zabijaj i nie kradnij. Kontekstem jest pojęcie postprawdy.

SŁOWA KLUCZOWE

naukowiec, uczelnia wyższa, kryzys, wartości, postprawda, wizerunek

BIBLIOGRAFIA

 • Budzyński W., Wizerunek firmy: Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002.
 • CBOS, Zasady moralne a religia, komunikat z badań nr 4, Warszawa 2017.
 • CBOS, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z badań nr 34, Warszawa 2016.
 • Czechowska-Derkacz B., Łosiewicz M., Uczelnie w medialnym kryzysie – dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 4 (16), s. 42–61.
 • Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
 • Komunikacja kryzysowa, red. P.F Anthonissen, Warszawa 2010.
 • Kubicz I., Zarządzanie komunikacją w kryzysie – od profilaktyki do sanacji wizerunku. Narzędzia i techniki PR [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012.
 • Leksykon public relatons, red. J. Olędzki, D. Tworzydło D, Rzeszów 2009.
 • Łosiewicz, M., Czechowska-Derkacz, B., Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych [w:] Komunikowanie o nauce, red. E. Żyrek-Horodyska, M. Hodalska, Kraków 2016, s. 195–212.
 • Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie: Jak ratować wizerunek firmy, Warszawa 2003.
 • Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, red. B. Czechowska-Derkacz, M. Zimnak, Warszawa 2015.
 • Szostkiewicz A., Dekalog i Polacy, „Polityka” 2001, nr 37, s. 3–9.
 • www.archiwum.wyborcza.pl
 • www.fakt.pl