Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, reagowanie oraz odzyskiwanie utraconych korzyści

Dariusz Tworzydło
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)

PDF Pełny tekst artykułu

Artykuł zawiera omówienie procedury zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Są w nim prezentowane trzy kluczowe etapy tego procesu, a w tym: przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym; reagowanie w trakcie, gdy kryzys zaistnieje; działania po kryzysie. Omówiono przykład kryzysu z uwzględnieniem jego medialnych skutków oraz przedstawiono działania, które przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych następstw kryzysu.

SŁOWA KLUCZOWE

public relations, kryzys wizerunkowy, media, zarządzanie sytuacją kryzysową

BIBLIOGRAFIA

  • Czaplicka M., Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014.
  • Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
  • Rydzak W., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło, Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006.
  • Słownik synonimów, Warszawa 1997.
  • Tworzydło D., Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Rzeszów 2008.
  • Tworzydło D., Public relations. Praktycznie, Warszawa 2017 (w publikacji).
  • Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.