Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 1 (72) 2018

Okładka

Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”

Anna Jupowicz-Ginalska
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Tekst omawia temat innowacyjnych okładek drukowanych magazynów ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”. W artykule zdefiniowano termin „okładka innowacyjna”, osadzając to zjawisko w kategoriach innowacji wydawniczych. Przedstawiono także skutki, techniki i częstotliwość występowania innowacji okładkowych w miesięczniku „Empire”, wnioskując na podstawie analizy z lat 2012–2015.

SŁOWA KLUCZOWE

okładka, innowacja, okładka innowacyjna, multiplatforma wydawnicza, magazyny

BIBLIOGRAFIA

  • Doyle G., Multi-platform media and the miracle of the loaves and fishes, „Journal of Media Business Studies” 2015, Vol. 12 (No. 1), s. 49–65.
  • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
  • Järventie-Thesleff R., Moisander J., Villi M., The strategic challenge of continuous change in multi-platform media organizations. A strategy-as-practice perspective, „International Journal on Media Management” 2014, Vol 16 (nr 3–4), s. 123–128.
  • Johnson S., de Lozano C.A., The art and science of magazine cover research, „Journal of Magazine & New Media Research” 2002, 5 (1), s. 1–10.
  • Jupowicz-Ginalska A., Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2017, s. 69–87.
  • Kotler Ph., de Bres F.T., Innowacyjność – przepis na sukces, Poznań 2013.
  • Senor J., Wilpers J., Giner J.A., Innovation in magazine media, 2016–2017, Londyn 2015.
  • Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing innovation, integrating technological, market and organizational change, Chichester 2005.