Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 1 (72) 2018

Okładka

Internetowe predykcje notowań spółek giełdowych

Agnieszka Woch
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

Michał Wójcikiewicz
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Na przykładzie możliwości predykcji notowań spółek giełdowych, korzystając z analizy sentymentów dotyczących tych przedsiębiorstw, wykazano, że Big Data jest wartościowym źródłem nowych informacji. Dowodzą tego wyniki analiz zależności między zasobami Big Data i wartościami akcji spółek KGHM, Enea, Synthos i Tauron. Dokonano interpretacji i klasyfikacji wypowiedzi użytkowników internetu, a następnie porównano zawarte w nich sentymenty (pozytywne, negatywne i neutralne) do notowań poszczególnych spółek z okresu stycznia i marca 2015 r.

SŁOWA KLUCZOWE

Big Data, giełda, spółki giełdowe, sentymenty, nowe źródła informacji, finanse

BIBLIOGRAFIA

 • Big Data, bigger digital shadows, and biggest growth in the Far East, https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-united-states.pdf [dostęp: 25.04.15].
 • Bollen J., Mao H., Zeng X., Twitter mood predicts the stock market, „Journal of Computational Science” 2011, Vol. 2, wyd. 1.
 • Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013.
 • Chen H., Chiang R., Storey V., Business intelligence and analytics: From Big Data to big impact, „MIS Quarterly” 2012, s. 1165–1188.
 • Cukier K., Mayer-Schonberger V., Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, Warszawa 2014.
 • Curme C. i in., Quantifying the semantics of search behavior before stock market moves, „PNAS” 2014, nr 32.
 • Dhar V., Can Big Data machines analyze stock market sentiment?, „Big Data” 2014, nr 4, s. 178.
 • Drzewiecki R., System wyceny człowieka. Oto jak Big Data rządzi światem, „Forsal.pl” 2014, http://forsal.pl/artykuly/785494,system-wyceny-czlowieka-oto-jak-big-data-rzadzi-swiatem.html [dostęp: 3.05.2015].
 • Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 2009.
 • Gogołek W., Kuczma P., Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2 (53).
 • Hall R., Taylor J., Makroekonomia, Warszawa 2010.
 • Liu Y., Big Data and predictive business analytics, http://eds.b.ebscohost.com.atoz.han.buw.uw.edu.pl/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=3149252a-86a3-462d-87c0-690b06fda804%40sessionmgr110&vid=6&hid=112 [dostęp: 09.05.15].
 • Martin J., The „Big Data” solution for Wall Street, http://iknowfirst.com/the-big-data-solution-for-wall-street [dostęp: 24.04.2015].
 • Martínez Bustos S. i in., Pricing stocks with yardsticks and sentiments, „Algorithmic Finance” 2011, nr 1.
 • Pisarek W., Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002.
 • Rechenthin M., Street W.N., Srinivasan P., Stock chatter: Using stock sentiment to predict price direction, „Algorithmic Finance” 2013, nr 3-4s. 169-196.
 • Smailović J. i in., Predictive sentiment analysis of Tweets: A stock market application, „Human-computer interaction and knowledge discovery in complex, unstructured, Big Data” 2013, s. 77–88.
 • Smith K., Big Data discoveries, „Best’s Review” 2015, nr 7.
 • Tabakow M., Korczak J., Franczyk B., Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, nr 1 (31).
 • The digital universe of opportunities: Rich Data and the inreasing value of the Internet of things, http://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/executive-summary.htm [dostęp: 25.04.15].
 • The Internet in real time, http://pennystocks.la/internet-in-real-time/ [dostęp: 25.04.15].