Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

Czasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz

Marek Gałęzowski
(Uczelnia Łazarskiego, Warszawa/Lazarski University, Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Artykuł przedstawia zarys dziejów czasopisma „Panteon Polski”, jedynego w prasie polskiego międzywojnia, którego podstawowym celem było upamiętnienie poległych uczestników walk o niepodległość Polski (1914–1918) oraz o granice Rzeczypospolitej (1918–1921). Z czasem tematyka pisma objęła wszelkie działania na rzecz odbudowy państwa polskiego. W artykule przedstawiono tematykę i krąg autorów pisma, sylwetkę jego redaktora Zygmunta Zygmuntowicza oraz działania mające na celu utrzymanie pisma na rynku.

SŁOWA KLUCZOWE

„Panteon Polski”, niepodległość, Legiony Polskie, Lwów, prasa kombatantów, ZygmuntZygmuntowicz

BIBLIOGRAFIA

 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, ap: 2711, 4219, 4438, 2648.
 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, KN 4 XI 1933.
 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, KW 141/Z-1383.
 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Błaszkiewicz Jan Antoni, KN 16 III 1937.
 • „Panteon Polski” 1924–1931.
 • Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 1, Warszawa–Oświęcim 2002.
 • „Rocznik Oficerski” 1923, 1928.
 • „Rocznik Oficerski Rezerw” 1934.
 • Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków 2012.
 • Cygan W.K., Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenże, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. 5, Warszawa 2007.
 • Gałęzowski M., Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenże, Na wzór Berka Joselewicza. Sylwetki żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010.
 • Gałęzowski M., Wacław Lipiński i jego pamiętnik z bojów I Brygady [w:] W. Lipiński, Szlakiem Pierwszej Brygady, Łomianki 2014.
 • Gałęzowski M., O Wacławie Lipińskim – pierwszym historyku polskiego czynu niepodległościowego lat 1905–1918 [w:] W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918, oprac. M. Gałęzowski, współpraca J. Kirszak, Łomianki 2016.
 • Lewicki K., Rogowski Jan [w:] PSB, t. 31, Wrocław 1988–1989.
 • Lista dziennikarzy pochodzenia żydowskiego zabitych lub zmarłych w czasie II wojny światowej, oprac. J. Dunin-Wąsowiczowa, „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 46/47.
 • Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997.
 • Narbut-Łuczyński A.J., Historia wojenna Legionów Polskich. Powstanie i działalność bojowa Oddziału Józefa Piłsudskiego (VIII–XI 1914), Warszawa–Kraków 2014.
 • Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918, t. 3, Lwów 1933.
 • Semper Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, oprac. W. Mazanowska, Lwów 1930.
 • Studnicki W., Z przeżyć i walk. Pisma wybrane, t. 1, oprac. J. Gzella, Toruń 2002.
 • Sulej M., Strońska Maria [w:] PSB, t. 44, Warszawa–Kraków 2006–2007.
 • Teslar J.A., Czwarty pułk. Rok działań wojennych 4-go pp Legionów Polskich od dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 roku, Lwów 1916.
 • Waligóra B., Organizacja 4 pułku Legionów Polskich, „Żołnierz Legionów i POW” 1939, nr 3/4.