Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 2 (61) 2015

Etyka w mediach

ŁUKASZ PRZYBYSZPełny tekst artykułuEnglish version of the articleCzy jesteś dumny z bycia PR-owcem? Public relations w opinii studentów dziedziny
MONIKA KACZMAREK-ŚLIWIŃSKAPełny tekst artykułuEtyka public relations – zapisy kodeksowe a praktyka działań branży PR

Prawo mediów

LECH JAWORSKIPełny tekst artykułuTajemnica zawodowa dziennikarza w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Część 2. Zakres regulacji

Nowe media

KRZYSZTOF KOWALIKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleSamorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability)
ANNA JUPOWICZ-GINALSKAPełny tekst artykułuDziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich nadawców radiowych – opis zjawiska

Z kart historii

KAMILA KAMIŃSKAPełny tekst artykułuStan wojenny w Polsce na łamach dziennika „The Times” (analiza jakościowa i statystyczna)

Retoryka

KRZYSZTOF KASZEWSKIPełny tekst artykułuNazwa stacji radiowej jako składnik tytułu audycji

Media za granicą

TOMASZ FRASZCZYKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleStrukturalny przełom w greckich mediach publicznych – „samorządny” model medialny czy kolejna emanacja modelu śródziemnomorskiego?

Polityka medialna

ALICJA JASKIERNIAPełny tekst artykułuProblemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej

Sprawozdania z konferencji

BEATA OCIEPKAPełny tekst artykułuKilka uwag po kongresie ISA, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015
RADOSŁAW PAWELECPełny tekst artykułuFinał I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach

Recenzje

WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuJerzy Jarowiecki
Z badań nad polską prasą konspiracyjną w latach 1939–1945
KAROLINA ADAMSKAPełny tekst artykułuMiędzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
red. naukowa Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
PAULINA ORŁOWSKAEnglish version of the articleLa saggistica degli scrittori
ed. Anna Dolfi
KATARZYNA GAJLEWICZ-KORABVersion française de l'articleJean-Luc Chetrit, François Rudel
La Télévision est morte... vive ma télévision!
AGNIESZKA OBAIDPełny tekst artykułuPaul Conroy
Pod ostrzałem. Ostatnie zadanie Marie Colvin
ŁUKASZ SZURMIŃSKIPełny tekst artykułuWojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych
red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński
RAFAŁ HABIELSKIPełny tekst artykułuEvelina Kristanov
Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945–1954