Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 3 (62) 2015

Tożsamość nauk o mediach

Alicja Waszkiewicz-RavivPełny tekst artykułuEdukacja medialna w świetle debaty nad tożsamością nauki o mediach. Dotychczasowe paradygmaty a neuropoznawcza ścieżka metodologiczna

Internet

Włodzimierz Gogołek, Dariusz Jaruga, Krzysztof Kowalik, Piotr CelińskiPełny tekst artykułuZ badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015
Dominik BatorskiPełny tekst artykułuEnglish version of the articleFiltrowanie społecznościowe w internecie – nowy sposób docierania do treści i jego konsekwencje

Nowe media

Karolina AdamskaPełny tekst artykułuEnglish version of the articleHashtag, czyli komunikat? Rola i funkcje hashtagów na Twitterze

Poligrafia w dobie transformacji

Wiesław CeteraEnglish version of the articlePolish printing in the transition period

Etyka w mediach

Ewa HopePełny tekst artykułuEtyczność działań w public relations – między amoralizmem a kazuistyką

Prasa

Zbigniew Dziubiński, Natalia Organista, Zuzanna MazurPełny tekst artykułuEnglish version of the articleO konstruowaniu męskości i kobiecości na podstawie przekazów prasowych w „Gazecie Wyborczej” dotyczących Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 i 2014 roku
Paulina OlechowskaPełny tekst artykułuPrasa szkolna – definicja, cechy, funkcje. Studium przypadków województwa zachodniopomorskiego.

Sprawozdania z konferencji

Alicja Jaskiernia, Anna Jupowicz-GinalskaPełny tekst artykułuSprawozdanie z międzynarodowej konferencji CEECOM 2015 „The Digital Media Challenge”, Zagrzeb, 12–14 czerwca 2015
Teresa Sasińska-KlasPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Media publiczne wobec wyzwań epoki cyfrowej”, Warszawa, 19–20 czerwca 2015
Ewa ModrzejewskaPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Rhetoric in the Knowledge Society”, Warszawa, 24–26 czerwca 2015
Michał GłowackiPełny tekst artykułuSprawozdanie z kongresów światowych towarzystw ds. badań nad komunikacją i mediami: International Communication Association (ICA), San Juan (Portoryko), 21–25 maja 2015 oraz International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Montreal (Quebec, Kanada), 12–16 lipca 2015

Recenzje i noty recenzyjne

Jacek BarlikEnglish version of the articleJames E. Lukaszewski
Lukaszewski on crisis communication. What your CEO needs to know about reputation risk and crisis Management
Michalina GuzikowskaPełny tekst artykułuTine Ustad Figenshou
Al Jazeera and the global media landscape
Jolanta Dzierżyńska-MielczarekPełny tekst artykułuSławomir Czapnik
Władza, media, pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)
Alicja JaskierniaPełny tekst artykułuBeata Klimkiewicz
A polyvalent media policy in the enlarged European Union
Tadeusz KononiukPełny tekst artykułuModele współczesnego dziennikarstwa
red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat
Agnieszka ObaidPełny tekst artykułuMiłada Jędrysik
Inny front
Wiesław SonczykPełny tekst artykułuDzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku
red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Aleksandra SzmitkowskaPełny tekst artykułuZmiany medialne i komunikacyjne
red. Katarzyna Kopecka-Piech
Joanna Szylko-KwasPełny tekst artykułuMedia Business Culture/Media Biznes Kultura. t. 1. Studies on the language and functions of the media/Badania nad językiem i funkcją mediów
red. Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska
Krzysztof WasilewskiPełny tekst artykułuMedia Business Culture/Media Biznes Kultura. t. 2. Social and political role of the media/Społeczna i polityczna rola mediów
red. Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska
Łukasz PrzybyszPełny tekst artykułuMedia Business Culture/Media Biznes Kultura. t. 3. New trajectories of advertising and public relations/Nowe trajektorie reklamy i public relations
red. Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska